tirsdag 1. september 2015

Selfie og Selvportrett


Selfie:

                                                                  Dette bildet ble tatt i farten, og var helt spontant. 
I det øyeblikket bildet ble tatt, hadde jeg nettopp fått vite en god nyhet, og var derfor veldig glad. 

Det er viktig for meg å få fram positiviteten i hverdagen. Bildet forteller dermed at jeg er en glad og lykkelig person. 

For å få vise en naturlig side av meg, har jeg heller ikke redigert bildet. 

Bildet kan brukes til sosiale medier som for eksempel Instagram eller Facebook. 
Selvportrett:

Dette bildet forteller en hel historie, så her er det bare fantasien som kan stoppe deg. Bildet har mørke, triste toner, som formidler en slags trist- og sårbarhet. 

Når jeg tok dette bildet, satt jeg opp et speil slik at jeg fikk to forskjellige vinkler av meg selv i bildet. Jeg valgte å gjøre speilbildet ufokusert for å vise usikkerheten i bildet, som igjen kan tolkes som at dette for eksempel er en usikker person med dårlig selvtillit .

Bildet har jeg redigert i iPiccy.com, der har jeg beskjært bildet og puttet på noen forskjellige effekter med lys, skygge og farge. 

Bildet kan brukes til å vise at du er ikke alene i verden, blant annet om å ha triste og dystre tanker. I tillegg kan bildet vise de forskjellige sidene ved en person. Selv om du virker som et lykkelig menneske, kan et smil alltids skjule tusen triste tanker.

Forskjeller/likheter med selfie og selvportrett:Både en selfie og et selvportrett er et bilde der hvor du selv er temaet og fotografen. Forskjellen på en selfie og et selvportrett, er at selfien er ofte spontan som blir tatt i øyeblikket. I bildet blir det ofte gjerne fortalt humør og hvor du befinner deg. Mens et selvportrett er et mer planlagt bilde hvor du dermed må tenke gjennom budskapet du ønsker å formidle før du starter. Lys, skygger, vinkler og kontraster er særlig viktig i selvportrettet i forhold til selfien. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar